The girls

Girls in Woods is opgericht door Nina Sondagh en Marjet Moorman. Zij studeerden beiden af aan de Toneelacademie Maastricht. Daarna maakten ze theater bij o.a. Laika, de Parade, Stip & DOX. Nina en Marjet vinden elkaar in hun overtuiging dat de visie en verhalen van jongeren een groter podium verdienen. Ze delen een liefde voor grootstedelijke coming of age verhalen. Samen vertalen Nina en Marjet die verhalen naar beeldende voorstellingen voor een jongeren en jongvolwassen. Ze werken intensief samen met jongeren en delen hun proces via podcasts, fotoseries en performances. Marjet en Nina zetten vrouwelijk perspectief centraal, zodat actuele, diverse verhalen en gelaagde personages ontstaan waarin jonge vrouwen zich kunnen herkennen. Girls in Woods gaat verschillende samenwerkingen aan met makers die zich kunnen vinden in onze missie.

Marjet Moorman
Artistiek leider
marjet@girlsinwoods.nl
Nina Sondagh
Artistiek leider
nina@girlsinwoods.nl
Armand Simon
Zakelijk leider armand@girlsinwoods.nl

Sanaz Rastad
Productieleider
sanaz@girlsinwoods.nl
Tristan Esajas
Productie
Vasilis Apostolatos
Scenografie

De directie van Girls in Woods bestaat uit Marjet Moorman en Nina Sondagh. Het bestuur bestaat uit Moos van den Broek (voorzitter), Conchitta Bottse (algemeen lid), Jo Roets (secretaris) en Arjen Pais (penningmeester). 

Girls in Woods hanteert de CAO toneel en dans en werkt volgens de Governance Code Cultuur. Wij onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

Het salaris en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de directie wordt vastgesteld door het bestuur, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Bestuursleden ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die de leden maken in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. Hier vind u ons beloningsbeleid.

Girls in Woods streeft naar een veilige en gezonde leef- en werkomgeving. Medewerkers en deelnemers van onze projecten kunnen contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon via mores.online.

Girls in Woods heeft een ANBI-status, waardoor schenken aan het gezelschap fiscale voordelen heeft. Voor meer informatie, vragen wij u contact op te nemen.

mail: info@girlsinwoods.nl
tel: 0631979231

Het beleidsplan 2023-2024 en jaarverslag 2022 vindt u hier.